STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết Bị Laser CO2 Điều Trị 9013.20.00 Jilin Province King Laser Co., Ltd. / Trung Quốc Jilin Province King Laser Co., Ltd. / Trung Quốc Dùng trong da liễu. 9 TTBYT Loại C