STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính bộ nhiễm IV chứng dương VIROTROL IV Bio-Rad Laboratories Inc. Bio-Rad Laboratories Inc. Vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm định tính bộ nhiễm IV chứng dương sử dụng trong các quy trình xét nghiệm miễn dịch enzyme (EIA) in vitro xác định các kháng thể kháng Hepatitis B e Antigen (anti-HBe) Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 6 TTBYT Loại B