STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tĩnh mạch Central Venous Catheter Kit Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Dùng để luồn vào tĩnh mạch trung tâm, sử dụng ngắn hạn Quy tắc 7, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Miếng dán vết thương Hydrocolloid dressing Jiangsu Ostup Medical Products Co., Ltd. Jiangsu Ostup Medical Products Co., Ltd. Miếng dán vết thương, kiểm soát, bảo vệ môi trường vết thương Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bơm tiêm Disposable syringe with needle Henan Shuguang HZK Biological Technology Co., Ltd. Henan Shuguang HZK Biological Technology Co., Ltd. Bơm tiêm sử dụng 1 lần Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Mặt nạ thanh quản Laryngeal Mask Airway Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Mặt nạ thanh quản duy trì sự thông thoáng của đường thở, cung cấp oxy nồng độ cao, đảm bảo cung cấp các thể tích khí lưu thông; sử dụng trong gây mê hồi sức Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Canuyn miệng hầu Guedal Airway Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Duy trì hoặc mở đường thở của bệnh nhân trong chăm sóc cấp cứu trước khi nhập viện và quản lý đường thở ngắn hạn Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây thở oxy đường mũi Nasal oxygen tube Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Giúp tăng cường thông khí ở bệnh nhân gặp khó khăn trong hô hấp Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Kim luồn tĩnh mạch IV Cannula Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. Luồn vào tĩnh mạch để truyền dịch Quy tắc 7, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Ống thông khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co., Ltd. Ống thông khí quản nhằm duy trì sự thông thoáng của đường thở, cung cấp oxy nồng độ cao, đảm bảo cung cấp các thể tích khí lưu thông Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Ống thông tiểu Latex Foley Balloon Catheter Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co., Ltd. Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co., Ltd. Ống luồn vào niệu đạo đến bàng quang để thông tiểu Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B