STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc bạc điều trị vết thương nhiễm khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Hospicare Ltd. Chỉ định của băng gạc Askina® Calgitrol® Ag để kiểm soát dịch tiết từ vết thương nông và sâu như tổn thương tỳ đè cấp độ I- IV, loét động tĩnh mạch, bỏng độ II và chỗ lấy da ghép. Băng gạc này chỉ định cho dùng ngoài và có thể trong kiểm soát vết thương nhiễm trùng dưới sự theo dõi cẩn thận của nhân viên y tế. Quy tắc 1 và Quy tắc 13, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D