STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Hospicare Ltd. Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu (Askina® Transorbent®) sử dụng cho các vết thương có dịch tiết từ trung bình đến nhiều, vết thương nông và sâu như tổn thương tỳ đè I- IV, loét động tĩnh mạch, tổn thương thần kinh, với mục đích ngăn ngừa trợt da. Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C