STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc dạng lưới hỗ trợ lành vết thương nhanh Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Hospicare Ltd. Băng gạc Askina® SilNet được sử dụng cho nhiều dạng vết thương, từ vết thương nông đến vết thương sâu, như là bỏng độ II, ghép da, chỗ lấy da ghép, vết thương sau phẫu thuật, rách da, trợt da, tổn thương tỳ đè từ giai đoạn I-IV, loét động tĩnh mạch, thần kinh để hỗ trợ lành vết thương nhanh. Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C