STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn ghế khám Theo phụ lục Theo phụ lục Astra Med Space PVT. LTD Đặt các thiết bị khám khúc xạ mắt Quy tắc 4 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A