STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây thở dùng nhiều lần dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy thở Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phin lọc khuẩn dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy thở Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Phin lọc dùng cho máy đo chức năng hô hấp Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy đo chức năng hô hấp Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Sâu dây thở dùng một lần dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy thở Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dây thở dùng một lần dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy thở Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây hút đờm kín dùng cho máy hút dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Hút đờm Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Mặt nạ thở mũi sơ sinh dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy thở Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Dây thở sơ sinh dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy thở Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Dây thở mũi lưu lượng cao dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Dùng cho máy thở Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Que thông dẫn đường ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd., Hỗ trợ đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân Quy tắc 05 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B