STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy giúp thở Dây máy thở giúp thở xếp được/Breathing Circuit Yuyao Hairui Medical Device Co., Ltd Ningbo Fuchun Co., Ltd Dùng trong phòng hồi sức cấp cứu Quy tắc 2 TTBYT Loại B