STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cố định vết thương hở, tẩm hóa chất SW3306A Plaster of Paris Bandage Ningbo-Fuchun Ningbo-Fuchun cố định vết thương Quy tắc 1 TTBYT Loại B