STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Theo phụ lục Theo phụ lục Biobase Biodustry (Shandong) Co.,Ltd Thao tác mẫu, Bảo vệ người sử dụng, vật liệu thí nghiệm và môi trường Quy tắc 5, Phần III, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A