STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Valy cấp cứu (Hộp dụng cụ cấp cứu) gồm: Theo phụ lục Theo phụ lục Sanko Manufacturing Co.,Ltd Sử dụng để sơ cứu, cấp cứu ban đầu trước khi đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế cấp cứu Quy tắc 10, 11, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/ 2016/ TT- BYT TTBYT Loại B