STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị triệt lông bằng công nghệ Diode Laser Spirit-918 Active Optical Systems Ltd. Active Optical Systems Ltd. Thiết bị này sử dụng công nghệ Diode Laser để dùng trong ứng dụng điều trị triệt long trong y tế. Thiết bị có kích thước điểm điều trị 12x16 mm, tần số 1-10Hz, năng lượng đầu ra tối đa 90J/cm2. Quy tắc 9 TTBYT Loại B