STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông vô trùng nam khoa 8-10cm Changzhou yineng Experimental Instrument Factory, Trung Quốc Changzhou yineng Experimental Instrument Factory, Trung Quốc Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A