STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân chạy điện đa chức năng SK002; SK005-1; SK001-1; SK001-10; SK002-8; SK001-8; SK005-2; SK003; SK005-4; G09; X12; X15; X14 JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Dùng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế Quy tắc 12 (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
2 Giường tắm điều khiển điện cho bệnh nhân nhi SK005-10A; SK005-10H JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Dùng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế Quy tắc 12 (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
3 Bàn mổ điện A100-4A; A200-1; A202 JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Dùng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế Quy tắc 12 (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
4 Xe lăn chạy điện SKB1C02-2 JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Dùng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế Quy tắc 12 (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A