STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chỉ thị oxidase BD BBL™ DrySlide™ Oxidase Becton Dickinson Caribe, Ltd.,Puerto Rico, Becton, Dickinson and Company, USA BD BBL™ DrySlide™ Oxidase dùng để xác định phản ứng oxidase của vi khuẩn. Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B