STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật nội soi khớp Theo danh mục đính kèm kết quả phân loại RIVERPOINT MEDICAL LLC/ Mỹ RIVERPOINT MEDICAL LLC/ Mỹ Dùng trong phẫu thuật nội soi khớp được chỉ định sử dụng để cố định gân trong quá trình tái cấu trúc, chỉnh hình tái tạo dây chằng chéo trước Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C