STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống Theo phụ lục đính kèm kết quả phân loại Pioneer Surgical technology, Inc.,/ Mỹ Pioneer Surgical technology, Inc.,/ Mỹ Vật tư cấy ghép dung trong phẫu thuật cột sống được chỉ định trong các phẫu thuật cố định, chấn thương cột sống do bệnh lý hoặc tai nạn Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C