STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn/kệ cho thiết bị theo dõi bệnh nhân Trang TBYT Bionics Bionics Bàn để đặt thiết bị theo dõi bệnh nhân Qui tắc 4 – Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A