STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thở oxy qua mũi Neonate ; Paediatric ; Adult ; Sterile and Non-sterile Well Lead Medical Co., Ltd Well Lead Medical Co., Ltd Dùng để hỗ trợ cung cấp oxy Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mặt nạ Oxy các loại Adult standard ; Paediatric ; Adult elongated ; Paediatric elongated ; Sterile and Non-sterile Well Lead Medical Co., Ltd Well Lead Medical Co., Ltd, Dùng để cung cấp oxy Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B