STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Disposable specimen collection swab (Mã sản phẩm: WS1010; WS1011; WS1012; WS1010A; WS0101B; WS1012A) ANHUI WENSHENG MEDICAL MATERIALS CO., LTD - Trung Quốc ANHUI WENSHENG MEDICAL MATERIALS CO., LTD - Trung Quốc Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm tỵ hầu, hầu họng… Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A