STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính y tế thay chỉ khâu da MAXI-STRIP SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được sử dụng để khép vết mổ sau khi cắt chỉ phẫu thuật hoặc tháo băng ghim Quy tắc 1, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng y tế trong suốt MAXIPORE PU FILM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để bảo vệ các vị trí đặt kim luồn, cố định các thiết bị trên da và giúp duy trì độ ẩm để làm lành vết thương Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Băng y tế cuộn trong suốt MAXIPORE PU-ROLL SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để cố định băng gạc và các thiết bị y tế gắn trên da Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
4 Băng y tế MAXIPORE DRESS SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để băng vết thương sau phẫu thuật hoặc sau khi khâu da Quy tắc 1, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
5 Băng y tế I.V MAXIPORE PU I.V SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để băng vết thương của kim luồn hoặc cố định catheter Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Băng y tế I.V MAXIPORE I.V SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để băng vết thương của kim luồn hoặc cố định catheter Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
7 Băng y tế cầm máu NOVA DIALYSIS SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được sử dụng sau khi chạy thận nhân tạo hoặc sau khi tiêm nếu vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu Quy tắc 1, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
8 Băng dán tiêm hình tròn NOVA AID SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để che vị trí tiêm và dùng trong điều trị các vết thương nhỏ. Quy tắc 1, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
9 Băng y tế co giãn NOVA FIX/ S804, S805, S807, S808, S836, S835, S837, S838 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để cố định băng gạc và các thiết bị y tế gắn trên da Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
10 Băng y tế giấy NOVA TRANS/ S203, S205, S204, S127 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để bảo vệ vết thương sau phẫu thuật, chống vi khuẩn xâm nhập Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
11 Băng y tế lụa NOVA SILK/ S103, S104, S105, S107 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được sử dụng trong băng bó vết thương, cầm máu nhanh, bảo vệ vết thương khỏi nhiễm trùng. Cố định kim tiêm trong truyền dịch Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
12 Băng y tế trong suốt NOVA PORE/ S303, S304, S305, S314 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Băng y tế trong suốt với chất kết dính không gây dị ứng để cố định các thiết bị y tế và cố định băng Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
13 Băng y tế vải cotton NOVA PLAST/ S003, S004, S005, S006, S007 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Được dùng để cố định băng gạc và các thiết bị y tế gắn trên da Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A