STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ổ khí đầu ra gắn tường ( wall Outlest Gas ) Ổ khí đầu ra (Outlest Gas ) ZH – BS/DIN Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để lấy khí y tế tự động Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị làm ẩm oxy bao gồm: + Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier ) ZH-LB01; ZH-LB02; ZH-LB03; ZH-LB04; ZH-GLB01; ZH-GLB02 Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để cấp khí và làm ẩm cho bệnh nhân Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị hút dịch bao gồm: + Bộ hút dịch gắn tường (Continuous Suction Unit ) + Bình chứa dịch (Bottle) ZH-GBF01 ; ZH-GBF02; ZH-GBFB04 Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để hút dịch bệnh nhân , tại phòng mổ, cấp cứu .. Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B