STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa DuoSil Petty Set, DuoSil Petty Set, DuoSil Light Body, DuoSil Light Body HDI / Hàn Quốc HDI / Hàn Quốc Sử dụng sản phẩm để lấy dấu răng 5 TTBYT Loại A