STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ lọc L2 dùng cho máy tán sỏi laser 697099295302 Accu-tech Co.,Ltd Accu-tech Co.,Ltd Dùng để loại bỏ tạp chất, các cặn bã nguồn nước của máy tán sỏi Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
2 Tụ điện dùng cho máy tán sỏi laser 697099295102 Accu-tech Co.,Ltd Accu-tech Co.,Ltd Dùng để lưu trữ điện cho máy tán sỏi Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
3 Chip CPU V3 dùng cho máy tán sỏi laser 697099295202 Accu-tech Co.,Ltd Accu-tech Co.,Ltd Dùng để xử lý các dữ liệu ra/ vào điều khiển mọi hoạt động của máy tán sỏi Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ống kính nội soi niệu đạo và phụ kiện đi kèm PG-VA Theo phụ lục Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng để soi niệu đạo, thăm khám bàng quang và niệu đạo Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B