STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Avitum AG Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao (Diacap® α Polysulfone (High Flux) - Diacap® α Polysulfone HI PS 10/12/15/18/20) được thiết kế để sử dụng một lần trong điều trị thẩm tách máu (HD), thẩm tách kết hợp siêu lọc máu (HDF) mạn tính. Quả lọc thận nhân tạo(Diacap® α Polysulfone HI PS 15/18/20) cũng được chỉ định trong siêu lọc máu (HF). Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C