STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực trung tính dùng một lần Disposable Neutral Electrodes Cathay Manufacturing Corp., Trung Quốc Cathay Manufacturing Corp., Trung Quốc Tấm điện cực trung tính đóng vai trò làm kín dòng điện. Dòng điện sẽ đi từ đầu điện cực đến bệnh nhân, sau đó theo tấm điện cực trung tính trở về máy. Phụ kiện dùng trong máy đốt điện Quy tắc 9, mục 2, phần II, phụ lục I, TT39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C
2 Bút điện cực tiệt trùng Sterile Electrosurgical Pencils Cathay Manufacturing Corp., Trung Quốc Cathay Manufacturing Corp., Trung Quốc Dùng để cắt, đốt, cầm máu trong phẫu thuật Phụ kiện dùng trong máy đốt điện Quy tắc 9, mục 2, phần II, phụ lục I, TT39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C