STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi-rút Disposable Virus Specimen Collection Tube Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Dùng để thu thập, vận chuyển và lưu trữ các mẫu bệnh phẩm từ nơi thu mẫu đến nơi xét nghiệm sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống nghiệm 15ml; 20ml Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sử dụng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tăm bông lấy dịch Specimen Collection Swab Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng được dùng để thu thập các mẫu bệnh phẩm chứa vi sinh vật gây bệnh tại tỵ hầu và mũi Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A