STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng dịch dẫn lưu ra ngoài Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Túi dựng dịch dẫn lưu ra ngoài được sử dụng kết hợp với ống thông thắt lưng ra ngoài, ống thông não thất, ống thông tim/ổ bụng,... để tạo thành bộ dẫn lưu dịch từ não thất vào tâm nhĩ phải hoặc vào khoang màng bụng và dẫn ra ngoài QT 1, Thông tư 39/2016/TT- BYT BYT TTBYT Loại A