STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm và sinh phẩm y tế PR-17018; PR-36018 Công ty Cổ phần Công nghệ Thương Doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Thương Doanh Dùng để bảo quản thuốc, dược phẩm và sinh phẩm y tế sử dụng trong bệnh viện, các cơ sở y tế Quy tắc 12, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A