STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tuýp nhựa bảo vệ cọng trữ phôi Theo phụ lục Theo phụ lục CooperSurgical bảo vệ cọng trữ phôi Quy tắc 4, phụ lục II TTBYT Loại A