STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chống dính Theo phụ lục Theo phụ lục Equimedical B.V, Netherlands - Vật liệu chống dính Equitamp được chỉ định như một chất bổ trợ trong phẫu thuật vùng chậu phụ khoa mở (mổ bụng) để giảm tỷ lệ dính vùng chậu sau phẫu thuật sau khi đã cầm máu cẩn thận phù hợp với các nguyên tắc vi phẫu. - Vật liệu chống dính tự tiêu Equitamp dễ sử dụng và tự tiêu khỏi vị trí đặt trong vòng bốn tuần. Quy tắc 8, mục 5 TTBYT Loại D