STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm che mặt Theo danh mục đính kèm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Visun Công ty Cổ phần Tập đoàn Y tế Visun Sử dụng trong môi trường bệnh viện hay môi trường công nghiệp độc hại. Tác dụng ngăn ngừa giọt bắn, ngăn cản giọt bắn qua đường tiếp xúc Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A