STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điện xung trị liệu V2U TENS TENS 7000 Shenzhen Dongdixin Technology Co,.Ltd- Trung Quốc V2U Healthcare Pte. Ltd- Singapore Trị đau, viêm khớp, cơ 9 TTBYT Loại B