STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu, dụng cụ làm răng tạm, lấy dấu răng, dùng trong nha khoa blue eco smartprotect® Mixing cannulas Intra-Oral-Tips blue eco Mixing cannulas mini-mix Mixing cannulas mini-mix Mixing cannulas mini-mix Recontouring nozzles greenbite apple greenbite apple Recontouring nozzles Mixing gun 1:1 / 2:1 Mixing cannulas Mixing cannulas Mixing cannulas Mixing cannulas Mixing cannulas Mixing cannulas Intra-Oral-Tips Intra-Oral-Tips Detaseal® hydroflow putty Detaseal® hydroflow putty Detaseal® hydroflow heavy Detaseal® hydroflow lite Detaseal® hydroflow lite Detaseal® hydroflow Xlite Detaseal® hydroflow Xlite Detaseal® hydroflow mono Detaseal® hydroflow mono Mixing cannulas mini-mix Mixing cannulas Mixing gun 10:1 Dynamic mixers Rotating ring Detaseal® hydroflow soft² putty exaplast putty exasoft wash exagel cat exaplast Set Detaseal® hydroflow putty Detaseal® hydroflow mono easyform LC gel Detaseal® hydroflow putty Detaseal® hydroflow mono Detaseal® hydroflow heavy T-Mixer T-Mixer T-Mixer Ice spray Primo Adhessive 15 ml Primo Adhessive 15 ml Cutters Cutters Pre-polisher Implant Mask Detax GmbH & Co.KG, Đức Detax GmbH & Co.KG, Đức Điều trị nha khoa 5 TTBYT Loại A