STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg PreciControl HBeAg/ 11876376122 Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức PreciControl HBeAg du.c dùng d. ki.m tra ch.t lu.ng xét nghi.m mi.n d.ch Elecsys HBeAg trên máy xét nghi.m mi.n d.ch Elecsys và cobas e. Quy tắc 1.2, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại D