STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật ACPT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Bảo vệ người sử dụng chống vi sinh vật xâm nhập, dùng trong môi trường y tế, phòng chống dịch hoặc sử dụng trong các trường hợp mổ tại phòng cơ sở y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tấm trải phẫu thuật TTPT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để trải ngực bệnh nhân để thấm nước, dịch trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bộ trang phục phẫu thuật BTPPT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Bảo vệ người sử dụng chống vi sinh vật xâm nhập, dùng trong môi trường y tế, phòng chống dịch trong môi trường cách ly hoặc xét nghiệm phòng chống dịch hoặc sử dụng trong các trường hợp mổ tại phòng cơ sở y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Đầu côn ĐCON_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Sử dụng trên Pipette Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Que lấy mẫu bệnh phẩm QLMBP_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm trong các xét nghiệm tại bệnh viện Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bông BO_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để cầm máu và lau dịch nướu Quy tắc 1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Băng dính vải lụa y tế BDVLYT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Sử dụng như rào chắn hạn chế vết thương tiếp xúc với môi trường Quy tắc 1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Băng gạc đắp vết thương BGĐVT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng đắp vết thương trong các loại phẫu thuật, các trường hợp sơ cứu vết thương Quy tắc 1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Mỏ vịt nhựa MVN_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để mở, giữ cố định khi thăm khám phục khoa phụ nữ Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Dây cho ăn DCA_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Bơm thức ăn từ xi lanh cho ăn ở bên ngoài vào cổ họng bệnh nhân Quy tắc 5, mục 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Bộ trang phục phòng dịch BTPPD_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Bảo vệ người sử dụng chống vi sinh vật xâm nhập, dùng trong môi trường y tế, phòng chống dịch bệnh. Sử dụng trong phòng chống dịch bệnh hoặc sử dụng trong các phòng mổ Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Gạc y tế GYT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Ngăn máu chảy ra, thấm hút dịch từ vết thương bị trầy xước Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Nón con sâu NCS_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Giúp tóc cố định không bị bay, rụng ra môi trường làm việc. Sản phẩm dùng trong phòng sạch, phòng phẫu thuật, môi trường sản xuất thiết bị điện tử, phòng thí nghiệm, thực phẩm Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Tạp dề y tế TDYT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Phòng chống phơi nhiễm máu, các dịch trong cơ thể, giữ ấm cho cơ thể Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
15 Dây garo DGR_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để trang bị phục vụ cho bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
16 Lọ đựng mẫu bệnh phẩm LĐMBP_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để chứa mẫu và vận chuyển mẫu Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
17 Que tăm bông y tế QTBYT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Thấm hút dịch, vệ sinh vết thương hở, vết trầy xước Quy tắc 1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
18 Băng dính y tế BDYT_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Sử dụng như rào chắn hạn chế vết thương tiếp xúc với môi trường Quy tắc 1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
19 Que đè lưỡi gỗ QĐLG_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để khám miệng, lưỡi, họng tại bệnh viện hoặc xét nghiệm Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
20 Băng cuộn BC_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Sử dụng để cố định sau khi đắp vết thương Quy tắc 4, phần II, phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
21 Đĩa Petri ĐPETRI_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để đựng mẫu xét nghiệm sử dụng trong cơ sở y tế hoặc phòng lab Quy tắc 5, phần III, phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
22 Dây hút dịch (nhớt) DHDN_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để hút dịch , nhớt cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
23 Dây Oxy DOXY_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Sử dụng để cung cấp oxy cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
24 Săng mổ SMO_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để che phủ phẫu trường. Dùng trong các phòng mổ ở bệnh viện, phòng tiểu phẫu Quy tắc 4, phần II, phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
25 Ống nghiệm các loại ON_01 Công ty cổ phần Đất Việt Thành Công ty cổ phần Đất Việt Thành Dùng để đựng mẫu trong các loại xét nghiệm Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A