STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg PreciControl Anti-HBe/11876384122 Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức PreciControl Anti‑HBe được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys Anti‑HBe trên máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Quy tắc 1.2, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại D