STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bóp áp lực truyền dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Salter Labs Để truyền máu hoặc dịch vào cơ thể nhanh chóng nhờ việc tạo áp lực lên túi chất dẻo chứa dịch hoặc máu bằng bóng bơm tay Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A