STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu DF8514 Ilshin Biobase Co., Ltd Ilshin Biobase Co., Ltd Lưu trữ, bảo quản các chế phẩm từ máu, mẫu bệnh phẩm, sinh phẩm, các bộ phận, mô cơ thể. Quy tắc 2, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B