STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện kèm theo SYLT - Surgical Table; BERLIN - Surgical Table. Gubbemed International GmbH; Đức Gubbemed International GmbH; Đức Bàn mổ thủy lực điều khiển bằng điện dùng trong phòng mổ Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A