STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu P1 DiaClon Anti-P1 DiaMed GmbH DiaMed GmbH Thẻ xét nghiệm xác định kháng nguyên P1 của hệ nhóm máu P Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2 TTBYT Loại C