STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo cấp cứu Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation, Nhật Bản Thiết bị được chỉ định sử dụng để tuần hoàn ngoài cơ thể cho phẫu thuật tim mạch và hỗ trợ chức năng sống ngoài cơ thể (ECLS). Sản phẩm được sử dụng với máy tim phổi nhân tạo cấp cứu. Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C