STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) HOLLYWOOD SPECTRA (Phụ lục 1 đính kèm) Lutronic Corporation, Korea Lutronic Corporation, Korea HOLLYWOOD SPECTRA được chỉ định điều trị các thương tổn sắc tố da ở lớp thượng bì, Các thương tổn sắc tố da lớp thượng bì và biểu bì, thương tổn sắc tố da lớp biểu bì, Giãn mạch máu vùng mặt, sẹo. Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B