STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học dạng ống Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sản phẩm được chỉ định để chỉnh sửa hoặc tái tạo đường thoát lưu thất phải (RVOT) ở bệnh nhân dưới 18 tuổi có bất kỳ dị tật tim bẩm sinh: hẹp động mạch phổi, tứ chứng Fallot, thân động mạch, chuyển vị với khuyết tật thông liên thất (VSD), hẹp phổi... Phụ lục I, phần IIB, QT8, Mục 2 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D