STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Răng giả ACRYLIC RESIN TEETH POSTERIORS ENDURA POSTERIO ACRYLIC RESIN TEETH ANTERIORS LIVERA ANTERIOR ENDURA ANTERIOR Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Thay thế răng thật bị mất một phần hoặc toàn hàm, dùng làm hàm tháo lắp hoặc trồng răng lại 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 Vật liệu hàn răng vĩnh viễn BEAUTIFIL FLOW GLASIONOMER FX ULTRA BEAUTIFIL II ENAMEL P&R REPAIR KIT BEAUTIBOND BEAUTIFIL II BEAUTIFIL II GINGIVA BEAUTIFIL INJECTABLE BEAUTIFIL-BULK RESTORATIVE PRG BARRIER COAT M.L.PRIMER FL-BOND II BEAUTIFIL OPAQUER BEAUTIFIL FLOW PLUS BEAUTIFIL-BULK FLOWABLE BEAUTISELANT BEAUTICEM SA PRESSAGE Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Dùng trám, hàn răng trực tiếp lên răng thật, hàn trám thẩm mỹ composite gián tiếp 8 mục 1 TTBYT Loại B
3 Vật liệu gắn răng vĩnh viễn CERAMAGE SET CERAMAGE SUPER SILVER LITE ART VINTAGE VINTAGE MP VINTAGE ZR AZ PRIMER SHOFU PORCELAIN PRIMER GLASIONOMER BASE CEMENT GLASIONOMER CEMENT SHOFU COCOA BUTTER HY-BOND ZINC CEMENT HY-BOND CARBO CEMENT HY-BOND GLASIONOMER CX SHOFU TEMPORARY STOPPING VINTAGE LD PRESS VINTAGE ART LF ZIRCONOMER IMPROVED RESICEM CORESHADE GLASIONOMER BASE CEMENT GLASIONOMER FX-II IMPROVED SHOFU SUPER CEMENT HY-BOND ZINC PHOSPHATE CEMENT HY-BOND POLYCARBOXYLATE CEMENT HY-BOND RESIGLASS VINTAGE LD VINTAGE ART LF VINTAGE LD SETS SHOFU COCOA BUTTER 10MG ZILMASTER CERARESIN BOND Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Dùng trám, hàn răng trực tiếp lên răng thật, hàn trám thẩm mỹ composite gián tiếp 8 mục 1 TTBYT Loại B
4 Vật liệu làm răng giả SHOFU QUICK RESIN SHOFU DENTURE LINER LAMINA PORCELAIN VINTAGE HALO VINTAGE AL VINTAGE ART Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Dùng làm mô nướu giả trong labo nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
5 Vật liệu làm khay lấy dấu răng SHOFU TRAY RESIN Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Đổ khuôn lấy dấu răng 4 TTBYT Loại A
6 Vật liệu lấy dấu răng DUPLICONE SHOFU SILICONE BOND SHOFU DENT SILICONE AQUA REGULAR TYPE SHOFU DENT SILICONE-V INJECTION TYPE SHOFU DENT SILICONE-V REGULAR TYPE SILDE FIT PUTTY TYPE Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Hợp chất làm khuôn răng, lấy dấu răng sơ khởi hoặc toàn hàm trong nha khoa 5 mục 1 TTBYT Loại A
7 Chất đổ khuôn răng CERAVETY PRESS & CAST LAMINA VEST II MODEROCK II SHOFU CRISTOBALITE PF SHOFU DENSITE SHOFU HYDRO GIPS SHOFU MODEL STONE SHOFU UNI VEST FREE SHOFU UNI VEST NON-PRECIOUS SHOFU UNI VEST SILKY Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Hợp chất làm khuôn răng, chất đổ khuôn thạch cao làm mô nướu, răng để lấy dấu răng 4 TTBYT Loại A
8 Vật liệu đệm hàm PROVINICE SHOFU QUICK RESIN O SHOFU TISSUE CONDITIONER II Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Hợp chất đổ khuôn răng 5 mục 1 TTBYT Loại A
9 Mũi khoan dùng trong nha khoa SHOFU LAB SILICONE SHOFU SILICONE POINT BROWNIE GREENIE SUPERGREENIE CERAMISTE SOFTCUT COMPOSITE COMPOSITE FINISHING KIT CA & FG COMPOSITE POLISHING KIT CA COMPOSITE FINE SHOFU ABRASIVE KITS SHOFU SILICONE WHEELS SHOFU SILICONE CUP SHOFU SILICONE WHEEL HARD SHOFU BIG SILICONE POINT (ACRYPOINT) ONEGLOSS ONEGLOSS COMPLETE SET SHOFU FELT WHEEL SHOFU CARBORUNDUM POINTS DURA-GREEN STONES DURA-GREEN STONES FINE SHOFU CARBORUNDUM POINTS HARD DURE-GREEN UNMOUNTED WHEEL SHOFU CHIPLESS WHEELS DURA-GREEN CHIPLESS WHEEL DURA-GREEN DIA DURA-WHITE STONES SHOFU LAB SERIES CORAL STONES SHOFU LAB SERIES PINK STONES SHOFU LAB SERIES WHITE STONES SHOFU DIAMOND DISK SHOFU DIAMOND POINT SHOFU FISSURE CARBIDE BUR SHOFU LAB CARBIDE BUR SHOFU PIVOT BRUSH COREMASTER SUPER-SNAP SUPER-SNAP RAINBOW TECHNIQUE KIT SUPER-SNAP MINI KIT SUPER-SNAP MINI SINGLE PORCELAIN ADJUSTMENT KIT HP GOLD POLISHING KIT HP & CA ENAMEL ADJUSTMENT KIT CA ALMAGAM POLISHING KIT CA & FG NP ALLOY ADJUSTMENT KIT HP ACRYLIC CONTOURING & FINISHING KIT HP PORCELAIN VENEER KIT CROWN & BRIDGE PREPARATION KIT ALL CERAMIC PREPARATION KIT CERAMIC TECHNIQUE SYSTEM KIT TECHNIQUE KIT PORCELAIN LAMINATE POLISHING KIT CA & FG GIC POLISHING KIT GINGICURETTAGE KIT HYBRID POINTS T&F HYBRID OINTS TPE DIAMOND COMPOSITE TECHNIQUE KIT DIRECT COSMETIC RESTORATION KIT CERAMAGE POLISHING KIT FISSURE CARVER HP SHOFU MANDRELS SHOFU DIAMOND POINT FG ROBOT POINTS MERSSAGE DIRECTDIA PASTE DURA-POLISH DURA-POLISH DIA SHOFU ABRASIVES KITS HARDIE BROWN SHOFU DIAMOND BUR KITS Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Mũi khoan dùng khoan, mài, cắt, gọt, dũa răng hay mẫu sườn kim loại hoặc mẫu thạch cao, mẫu silicone. 5 mục 1 TTBYT Loại A
10 Mũi khoan hình dĩa cắt răng dung trong nha khoa SHOFU CUTTING DISK SHOFU CUTTING WHEEL SHOFU HEATLESS WHEELS SHOFU SEPARATE DISK SINTA DISK SUMMADISK Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Mũi khoan dùng mài, cắt, gọt, dũa răng hay mẫu sườn kim loại hoặc mẫu thạch cao, mẫu silicone 5 mục 1 TTBYT Loại A
11 Dụng cụ đánh bóng chất hàn răng SUPER-SNAP POLYTRIPS SUPER-SNAP X-TREME TECHNIQUE KIT CERAMASTER COMPOMASTER SILICONE ONEGLOSS Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Dùng đánh bóng vật liệu hàn, trám răng trực tiếp hoặc gián tiếp composite 5 mục 1 TTBYT Loại A
12 Sáp nha khoa SHOFU BEADING WAX SHOFU BLUE INLAY WAX SHOFU COLOR TONING WAX SHOFU COLOR WAX SHOFU KE WAX SHOFU LINE WAX SHOFU MIGHTY WAX SHOFU RED INLAY WAX SHOFU TOOTH COLOR WAX SHOFU RETENTION BEADS 150 PARAFFIN WAX SUPER INLAY Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Dùng làm sáp nha khoa 4 TTBYT Loại A
13 Dụng cụ chỉnh khớp cắn PRO ARCH I PRO ARCH IG PRO ARCH IIG PRO ARCH III PRO ARCH IIIEG PRO ARCH IV PRO ARCH FACEBOW HANDY ARTICULATOR IIA ACCESSORIES FOR PROARCH Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Dụng cụ chỉnh khớp cắn nha khoa 4 TTBYT Loại A
14 Đèn hàn răng SOLIDILITE V SUBLITE V BLUESHOT II ARGONCASTER-AE Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Thiết bị chiếu đèn làm khô vật liệu trám, hàn răng 12 TTBYT Loại A
15 Khối sứ phục hình răng SHOFU BLOCK HC SHOFU DISK HC Shofu Inc., Nhật Shofu Inc., Nhật Khối sứ phục hình dùng làm răng sứ 8 mục 1 TTBYT Loại B