STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn khám đeo trán 30849 Gima S.p.A. / Italia Gima S.p.A. / Italia Sử dụng để khám tai mũi họng hoặc sử dụng trong các thủ thuật tiểu phẫu Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Valy cấp cứu 34156 Gima S.p.A. / Italia Gima S.p.A. / Italia Dùng để cấp cứu bệnh nhân trong các trường hợp cứu thương. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A