STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực trung tính Disposable Split Adult Return Electrodes (Grounding Pads)/ APYX-ESREC Bio Protech, Inc. (Hàn Quốc) Apyx Medical Corporation (Mỹ) Tấm điện cực trung tính được sử dụng trong phẫu thuật đơn cực để đưa dòng điện ngược trở lại dao mổ điện một cách an toàn. Các tấm đệm không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C