STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy nhổ răng Ultrasurgery Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd., China Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd., China - Sử dụng để điều trị các bệnh nha khoa. - Quy tắc 9 , Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B