STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não Theo phụ lục Theo phụ lục Medos International SARL Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não CEREBASE DA được chỉ định để đưa các thiết bị can thiệp vào mạch máu thần kinh. Quy tắc 6.5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT Quy tắc 6. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời. Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời thuộc loại B, nếu không thuộc các trường hợp dưới đây: 5.Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể sử dụng có tiếp xúc trực tiếp với hệ thần kinh trung ương thuộc loại D. TTBYT Loại D